Písník Kinský, s.r.o.

Písník Kinský, s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25965000
DIČ: CZ25965000

Valid XHTML 1.0 Strict

 • směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242+A1: 2013
 • směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242+A1: 2013
 • směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242+A1: 2013
 • směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace dle ČSN EN 13242+A1: 2013
 • písek tříděný za sucha frakce 0 - 2
 • písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 dle ČSN EN 12620: 2013 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy, ČSN EN 13139:2013 Kamenivo pro malty. ČSN EN 13242: 2013 kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace
 • drobné těžené kamenivo 0 - 2 P (prané kamenivo) dle ČSN EN 12620:2013 Kamenivo do betonu a ČSN EN 13139:2013 Kamenivo pro malty
 • těžené prané kamenivo frakce 2 - 4P – použití pro filtraci pitné vody dle protokolu Zdravotního ústavu v Hradci Králové č.j. 20121-229
 • písek za mokra tříděný ( praný) - drobné těžené kamenivo 0 – 4P dle ČSN EN 12620: 2013 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy, ČSN EN 13139:2013 Kamenivo pro malty. ČSN EN 13242: 2013 kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace
 • písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 PV dle ČSN EN 12620+A1:2013 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy
 • hrubé těžené kamenivo 4 - 8 P (prané) dle ČSN EN 12620+A1:2008 Kamenivo do betonu, ČSN EN 13043:2014 Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy, ČSN EN 13242: 2013 kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace
 • hrubé těžené předrcené kamenivo 4 - 8 dle ČSN EN 12620+A1:2013 Kamenivo do betonu
 • hrubé těžené kamenivo 8 - 16 P dle ČSN EN 12620+A1:2013 Kamenivo do betonu
 • hrubé těžené kamenivo 8 - 32 dle ČSN EN 13242:2013 Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydr. pojivy pro inž. stavby a pozemní komunikace
 • kačírek praný 16 - 32
 • písek kopaný
 • kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie)
 • kačírek
 • nadloží
 • kačírek frakce 2 - 8 - příležitostná výroba na základě objednávky
 • v případě většího požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí
 • v Písníku lze zajistit uskladnění zeminy ze stavebních prací s laboratorním rozborem vlastností. Z hlediska jakosti se jedná o nepřekročení koncentrací závadných látek v sušině. Rozsah analýz a limitní hodnoty vyplývají z tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z hlediska mechanických vlastností se nesmí jednat o jílovité a rozbřídavé zeminy. Uložení zeminy podléhá schválení OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí