Písník Kinský, s.r.o.

Písník Kinský, s.r.o.
Komenského 266
517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25965000
DIČ: CZ25965000

Valid XHTML 1.0 Strict

V roce 2017 byla naší společnosti schválena dotace na projekt:

Název projektu: Energetické úspory ve společnosti Písník Kinský

Registrační číslo: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011261

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE II a předmětem projektu je výměna energeticky náročných technologií za jejich úspornější varianty v těžebním prostoru Pískovny Kostelecké Horky. Jedná se o výměnu dampru a kolového nakladače, využívaných při těžbě písku a manipulaci s ním v rámci výrobního areálu společnosti. V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce.

Dotace EU